Laboratuvarlar

 • Cevher ve Kömür Hazırlama Pilot Tesisi
 • Numune Hazırlama ve Parça Mekaniği Laboratuvarı
 • Proses Mineralojisi Laboratuvarı
 • Reoloji Laboratuvarı
 • Kömür Teknolojisi Laboratuvarı
 • Manyetik Ayırma Laboratuvarı
 • Flotasyon Laboratuvarı
 • Yüzey Kimyası Laboratuvarı
 • Kimyasal Zenginleştirme Laboratuvarı
 • Kıymetli Metaller Laboratuvarı
 • Kimyasal Analiz Laboratuvarı
 • Boya Teknolojisi  Laboratuvarı