Analizler

Analiz Türü  Fiyatı 
 SiO2; Cr2O3; Al2O3  
 Diğer elementler (yaygın)  
 Diğer elementler (nadir)  
 Au  
 Ag  
 Au+Ag  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kömür Analizleri Fiyatı 
 Nem  
 Kül  
 Uçucu  Madde  
 Sabit Karbon  
 Toplam Kükürt  
 Yanar Kükürt  
 Nem, Alt-Üst Isıl Değer  

 Muhtelifler Fiyatı 
 Elek Analizi/Numune (Maksimum 10 kg)  
 Kırma+Elek Analizi/Numune (10-20 kg)  
 Zeta metre ölçümleri/numune  
 Malvern Particle Sizer'la tane boyut analizi  
 Dyn Halkası Yüzey Gerilimi Ölçümleri  
 Reolojik Ölçümler  
 Atomik Kuvvet Mikroskobu ile yüzey morfolojisi tayini  
 Görüntü Analizi  
Öğütme İndeksi  
 Flotasyon  
 Sarsıntılı Masa, Spiral  
 Kuru  Manyetik Ayırma  
 Jones M Separatörle Manyetik Ayırma Testleri  
 Elektrostatik Ayırma  
 Liç  
 Öğütme  

Not: Yukarıda belirtilen analizlerin dışındaki çalışmalar için öngörülecek ücretler analiz sorumlularınca belirlenecektir.

Fazla sayıda ve detaylı inceleme kapsamında yapılacak analizler için %10-20 arasında değişen indirimler söz konusudur. Bölümde yapılacak teknolojik araştırma projelerinin fiyat teklifi belirtilen birim fiyatlar esas alınarak verilmektedir. 

Analizlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için Prof. Dr. Alim Gül'le iletişime geçiniz.