Deney Rapor Formatı

ÖNEMLİ NOT: Deneylere ait raporların (elde veya bilgisayarda) aşağıda verilen taslağa uygun şekilde hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Notlandırmalar taslağa göre olarak yapılacaktır ve taslağa uygun hazırlanmayan raporlar kabul edilmeyecektir.