Lisans Dersleri

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü'nde Verilen Zorunlu ve Seçmeli Lisans Dersleri

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredi

CHZ 101

Cevher Hazırlama Mühendisliğine Giriş

1

MAD 211

Maden Üretim Teknolojisi

2

CHZ 211

Parça Mekaniği

3

CHZ 222E

Surface and Colloid Chemistry

2

CHZ 232

Zenginleştirme Öncesi Hazırlama Işlemleri

3

CHZ 242

Proses Mineralojisi

2

CHZ 310

Cevher Haz.Tesis Otomasyonu

2

CHZ 311

Fiziksel Zenginleştirme Yöntemleri

3

CHZ 321

Kömür Hazırlama

2,5

CHZ 312E

Metallurgy I

2

CHZ 332

Flotasyon ve Flokülasyon

3

CHZ 342E

Computer Applications In Mineral Processing

3

CHZ 352

Kömür Teknolojisi

2

CHZ 411E

Metallurgy II

2

CHZ 421

Cevher Hazırlamada Proses Tasarımı

2,5

CHZ 431E

Bulk Materials Handling

2,5

CHZ 422

Cevher Hazırlamada Tesis Yönetimi ve Ekonomisi

3

CHZ 432

Cevher Hazırlamada Tesis Tasarımı

2,5

CHZ 442

Bitirme Çalışması

3

Seçmeli Dersler

5. yarıyıl - Temel Mühendislik (TM)
Makina Elemanları
Malzeme

6. yarıyıl - Mühendislik Tasarımı (MT)
Susuzlandırma ve Kurutma
Agrega Hazırlama ve Teknolojisi 

7. yarıyıl - Mühendislik Tasarımı (MT)
Boron Processing and Applications
Biotechnology in Mineral Processing

8. yarıyıl - Mühendislik Tasarımı (MT)
Çimento Hammaddeleri ve Teknolojisi
İleri Teknoloji Hammadeleri
Dolgu Maddeleri ve Teknolojisi
Management of Tailings Dams
Remediation of Ind. and Mineral Wastes