itü

abet
 İTÜ Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org(Kriter: Genel)

Bölüm ABET Koordinatörü 
: Prof.Dr. Feridun BOYLU 
ABET Komisyonu: Prof.Dr. Gülay BULUT, Prof.Dr. Ayhan Ali SİRKECİ, Prof.Dr. Olgaç KANGAL, Doç. Dr. Birgül BENLİ, Doç. Dr. Fırat BURAT, Yrd. Doç. Dr. K. Tahsin PEREK, Öğr.Gör.Dr. Ş. Beste AYDIN, Dr. Mustafa ÖZER

Mezuniyet Anketi

Staj Öğrenci Anketi

Staj İşveren Anketi

İşveren Anketi

Mezun Anketi

Arşiv (2018 öncesi)

Program Eğitim Hedefleri

Lisan programı mezunlarımız, gelecek birkaç yıl içerisinde disiplinler arası eğitim, analitik düşünme, ve takım çalışması konularındaki yeteneklerini aşağıdaki eğitsel hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştireceklerdir:

1. Kamu ve özel sektörün, cevher hazırlama ve zenginleştirme sorunlarını verimlilik ve çevre duyarlılığı kapsamında çözmek ve çözümü gerçekleştirecek mühendisleri yetiştirmek

2. Cevher Hazırlama faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini artıran cevher hazırlama teknolojilerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya teşvik edilmesi

3. Vatandaşlara, siyasetçilere ve Sivil toplum örgütlerine (STK) işlenmiş veya değerlendirilmiş  mineral ürünlerin değeri ve toplumdaki kullanımları hakkında bilgi vererek insanların eğitimine katkıda bulunmak.


Öğrenci Çıktıları

1 Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
2 Kamu (toplum) sağlığı, güvenliği ve refahı etmenlerini ve yanı sıra küresel, kültürel, toplumsal, çevresel ve ekonomik unsurları göz önünde bulundurarak belirli gereksinimleri karşılayacak çözümleri üretmek için mühendislik tasarımı uygulama becerisi
3 Farklı nitelikteki topluluklar ile etkin iletişim kurma becerisi
5 Mühendislik uygulamalarında mesleki ve etik sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkilerini göz önünde tutan bilgiye dayalı karar verme becerisi
5 Birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, amaçlar belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan üyelerden oluşan bir takımda etkin şekilde çalışma becerisi
6 Uygun deney (deneysel çalışma) geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç (vargı) çıkarmada mühendislik muhakeme yetisini kullanma becerisi
7 Uygun öğrenme stratejileri kullanarak gerektiğinde/gereğince yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi


Yıllık Mezun olan Öğrenci Sayısı (2009-2020)

 Akademik Dönem
   2010-2011  2011-2012 2012-2013  2013-2014  2014-2015   2015-2016 2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
Giren Öğrenci Sayısı  52  62  31  31  41  50  53  67      
Mezun Öğrenci Sayısı   6  17  18  23  21  24  24  33 32   23 28 

Abet grafik site