Öğrenciler İçin

Üniversite Yönetmelikleri ve Senato Esasları
Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Çift Diplomaya Yönelik Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Yaz Öğrenimi Yönetmeliği
Çift Anadal Programı Uygulama Esasları
Fakülteler ve Bölümlerarası Yatay Geçiş Esasları
Bitirme Çalışması Esasları
Ögrenci Danismanligi ve Esasları
Cevher Hazırlama Mühendisliği İşyeri Staj Programı*

Kurum Stajlarında Sigortalanmaları ile ilgili Belgeler*
Tez yazım kılavuzu
Staj Yönetmeliği ve Uygulama esasları
Staj Başvuru Formu
Staj Degerlendirme Formu
Staj Çalışma Raporu
Danışmanlık Öğrenci Tanıtım Formu  (Bu Form Doldurulduktan sonra, İlgili Danışman Öğretim Üyesine Teslim Edilmelidir!!!)