Çalışma Alanları

Türkiye’de sadece İTÜ bünyesinde bulunan Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan mühendisler, çok farklı sektörlere hammadde üretimi konularında eğitim almalarından dolayı bir çok endüstri için oldukça önemli bir pozisyondadır.  Bu kapsamda bir cevher hazırlama mühendisinin çalışma alanları aşağıda verilmektedir.

 • Fosil katı yakıt kaynaklarının zenginleştirilmesi ve değerlendirilmesini sağlayan tesisler ile burada üretilen ürünlerin yakılarak temiz enerjiye dönüştürülmesi projelerinde ve mevcut termik elektrik santrallerinde
 • Altın, gümüş, kobalt, nadir toprak elementleri gibi değerli metallerin üretimi sürecinde, bu cevher kaynaklarının hazırlanması ve zenginleştirilmesi projelerinde ve bunların üretim tesislerinde
 • Kurşun, çinko, bakır, alüminyum vb. demir dışı metalleri içeren cevherlerin hazırlanması, zenginleştirilmesi ve metal üretim projelerinde ve  üretim tesislerinde
 • Hematit-manyetit içeren demir cevherleri ile kromit ve mangan gibi cevherlerin hazırlanması ve zenginleştirilmesi ve demir çelik üretim projeleri ve tesislerinde; Ayrıca demir çelik  üretiminde en önemli girdi olan kok hazırlama tesislerinde
 • Endüstriyel hammadde olarak adlandırılan kuvars, feldspat, kil, kalsit, vollastonit vb. cevherlerin cam, boya ve seramik endüstrisi için uygun özelliklere getirilmesi amacıyla oluşturulan proje ve tesislerde çalışma olanağına sahip olan cevher hazırlama mühendisleri ayrıca cam, boya ve seramik üretim tesislerinde de istihdam edilebilmektedir.
 • Yapı sanayinin en önemli hammaddesi olan çimento ve agrega üretim tesislerinde ve projelerinde
 • Yeterli saflığa ve kimyasal bileşime sahip bazı hammaddelerin endüstrinin talep ettiği uygun boyutlara getirilmesi amacıyla kurulmuş olan mikronize öğütme tesislerinde ve projelerinde
 • Katı-sıvı ayırma prosesleri ve arıtma teknolojilerinde
 • İkincil kaynak olarak nitelendirebileceğimiz, gerek maden atıkları, gerekse kentsel atıkların değerlendirilmesi ve tekrar ekonomiye kazandırılması projelerinde ve geri dönüşüm tesislerinde
 • Ülkemiz ve Dünya için kritik olarak değerlendirilen bazı hammaddelerin değerlendirilmesi ve üretilmesi amacıyla oluşturulacak yeni proseslerin, yeni teknolojilerin oluşturulması amacıyla kurulan enstitülerde ve Ar-Ge merkezlerinde
 • Hammadde kaynaklarının en doğru şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan projeleri gerçekleştirecek nitelikli mühendislerin yetiştirildiği üniversitelerde
 • Kozmetik, tarım, tekstil, kimya gibi çok farklı sektörde faaliyet gösteren tesislerde hammadde kaynağı olarak kullanılan minerallerin uygun niteliklere getirilmesi amacıyla oluşturulan projeler ve tesislerde
 • Üretilen hammaddelerin satış, ticareti ile proses içerisinde kullanılan tüm cihaz, sarf malzemesi ve makinelerin ve satışında. Bunun yansıra sektörü kapsayan tüm proseslerde kullanılan makine ve cihazların tasarımı, üretimi ve verimliliğinin arttırılmasını sağlayan projeler ve tesislerde