CEVHERlogo

 

Vizyon&Misyon

VİZYON

  • Uluslararası alanda çok iyi bilinen ve tanınan Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü olarak, sahip olduğu eğitim standartlarını korumak ve geliştirmek.
  • Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel olarak,
  • Cevher, kömür kaynaklarının ve çeşitli endüstriyel minerallerin hazırlanması, zenginleştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında bilimsel ve teknolojik çözümler üreterek, günümüzde ve gelecekteki taleplere cevap verecek, toplumsal sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı, küresel gelişmelere açık,
    endüstride aktif olarak görev yapacak mühendisler yetiştirmek.

MİSYON

  • Günün koşullarına uygun ders programları ve bilimsel, endüstriyel araştırma projeleri ile desteklenmiş, yüksek kaliteli lisans ve yüksek lisans eğitimini sağlamak,
  • Hem ülkemizde hem de dış ülkelerde cevher hazırlama ve bu bilim dalı ile ilgili diğer alanlarda çalışacak, takım çalışması becerisine sahip, mühendislerin eğitimi için gerekli altyapıyı oluşturmak,
  • Cevher hazırlama ile ilgili politikalarının ülke ve dünya gerçeklerine uygun, doğru biçimde belirlenmesi için, bilimsel ve teknolojik bilgileri sağlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu bilgileri paylaşmak,
  • Yeni cevher, kömür hazırlama ve zenginleştirme teknolojilerinin geliştirilmesi,  mevcut teknolojilerin daha verimli hale getirilmesi konularında ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek, bu çalışmalar ile ilgili yayınlar yapmak,
  • Programın amaç ve hedefleri doğrultusunda, kurs, seminer, konferans ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.